white green tire0 stoneguard
FRONT COLOR

whiteblackredsilverpewterorangeindigocharcoalyellowgreen
REAR COLOR

whiteblackredsilverpewterorangeindigocharcoalyellowgreen
SLASH STYLE

galaganmikadtribalstraightbradleyarchtabtab
WHEEL/TIRE/AXLE

tire0tire3tire8